ASCO电磁阀 WSNF8327B112 不锈钢阀体

ASCO电磁阀 WSNF8327B112 不锈钢阀体

 

 ASCO旗下各种电磁阀


 

1、2位2通通用型阀。(8210系列,8262/8263系列,238系列(欧洲产品),106系列,107系列.)

2、热水/蒸汽阀。(2位2通热水/蒸汽系列,E290系列,8315蒸汽系列。)

3、2位3通阀。(8316系列,先导式;8320系列,直动式。)

4、2位4通阀。(8342系列,直动式;8344系列,先导式;8345系列,先导紧凑型。)

5、2位5通阀。(551系列)

6、本安型 防爆电磁阀。(2位2通阀,2位3通阀,2位4通阀。)

7、低功耗电磁阀。(2位2通阀,2位3通阀,2位4通阀。)

8、手动复位电磁阀。(8015/8025系列;8037/8308,8310系列;8327系列,8047/8408/8410系列。)

 


 

 产品型号

 

WSNF8327B122

 

WSNEFT8327B102

 

NF8327B102

 

NF8327B112

 

SCG551A001MS

 

SCG551A002MS

 

SCG531C001MS

 

SCG531C002MS

 

SCG531D001MS

 

SCG531D002MS

 

SCG531C017MS

 

SCG531C018MS,

 

SCG551B401MO

 

SC8551A001MS

 

EF8551A001MS

 

SCG551A005MS

 

EFG551A005MS

 

EFG551A001MS

 

SCG551A018MS

 

SCG551A017MS

 

WSNF8551A322

 

WSNF8551A321

 主营产品:ASCO电磁阀,topworx阀位开关,goswitch接近开关